Laatste PPTQ seizoen van start: toernooiwijzigingen in 2019

Laatste PPTQ seizoen van start: toernooiwijzigingen in 2019

Dit weekend is het allerlaatste PPTQ seizoen ooit van start gegaan. Daarnaast is het oktober, wat betekent dat het laatste seizoen (Q4) van de Dutch Open Series is ingegaan. Alle Preliminary Pro Tour Qualifiers (PPTQ’s) en Dutch Open Series Qualifiers (DOSQ’s) t/m 6 januari zijn toegevoegd aan de event-kalender.

Test met inschrijven succesvol

De pilot met inschrijvingen via de event-kalender voor de afgelopen PPTQ in Amsterdam was positief. Organisator Jan Jaap Vermeire gaf aan dat het niet hoeven bijhouden van deelnemerslijsten hem veel tijd heeft gescheeld. Deelnemers kunnen zichzelf in- en uitschrijven en ontvangen een bevestigingsmail van deelname. Voor de volgende door Jan Jaap georganiseerde PPTQ van 15 december aanstaande is de inschrijving geopend. Inschrijven kan wederom alleen via Untap.nl.

PPTQ-RSVP

Vaarwel PPTQ’s

De PPTQ in Amsterdam is onderdeel van het allerlaatste PPTQ seizoen. Wizards gooit vanaf 2019 het kwalificatiesysteem voor de Pro Tour op de schop. Via het huidige PPTQ systeem kun je je in twee stappen kwalificeren voor de Pro Tour. De eerste stap is een PPTQ winnen, de tweede stap is een ticket voor de Pro Tour bemachtigen op een Regional Pro Tour Qualifier. Hier zijn, afhankelijk van het aantal deelnemers, één tot acht kwalificatieplekken te winnen. Aan een RPTQ kunnen alleen winnaars van PPTQ’s van het voorgaande seizoen meedoen. Deze vorm gaat dus verdwijnen, maar wat er voor in de plaats komt is nog een beetje onduidelijk.

Wizards heeft ervoor gekozen om hun plannen voor kwalificatie in gedeeltes uit de doeken te doen, wat niet door iedereen met gejuich wordt ontvangen. Het zorgt voor giswerk bij zowel spelers als toernooi-organisatoren. Zelfs Eduardo Sajgalik, één van de speler-adviseurs die Wizards in de hand heeft genomen om de wensen van de community te vertegenwoordigen, gaf toe dat de wijze van communicatie misschien wat te wensen overlaat:

PuzzleFest

Wat we weten is dat er ter vervanging van de PPTQ’s en RPTQ’s twee soorten toernooien worden genoemd:

  • Open – Deze “open” toernooien zijn toegankelijk voor iedereen. Er zijn per toernooi één of meerdere kwalificatieplekken voor de Pro Tour te winnen.
  • Invite only – Deze toernooien hanteren een bepaalde kwalificatievorm om aan deel te kunnen nemen. Wat deze wijze van kwalificeren is, is op dit moment niet bekend. Wel werd er aangegeven dat deze georganiseerd gaan worden door professionele toernooi organisatoren en winkels aangesloten op het Wizards Play Network (WPN).

Kansen voor Dutch Open Series

Wie de Opens mogen organiseren is niet bekend, en hoe de structuur van de invite only toernooien eruit moeten zien is ook onduidelijk. In Nederland wordt nu in ieder geval met interesse gekeken naar de Dutch Open Series en welke rol zij kunnen gaan spelen in deze nieuwe systematiek.

De Dutch Open Series is het enige Premium WPN event van Nederland. Het lijkt er dus op dat zij een rol kunnen gaan spelen in het beschikbaar stellen van Pro Tour slots in hun toernooien. Interessant is, dat de organisatoren van de Dutch Open Series deze serie hebben opgezet nadat de oorspronkelijke PTQ’s kwamen te vervallen. Zij mistten een periodiek groot community-event en zijn in het gat gestapt dat de PTQ achterliet.

Dutch Open Series

Als de Dutch Open Series (DOS) een rol zou kunnen spelen, hoe zou dit dan ingevuld kunnen worden? In 2014, het laatste jaar dat er direct gekwalificeerd kon worden voor de Pro Tour door een Pro Tour Qualifier (PTQ) te winnnen, waren er acht Pro Tour slots beschikbaar voor Nederland. Dit resulteerde in twee Pro Tour Qualifiers per seizoen. Laten we even uitgaan van dat dit aantal gelijk blijft.

Als Opens ook door WPN-leden georganiseerd mogen worden, zal de DOS moeten selecteren welk formaat in welk seizoen hiervoor in aanmerking komt. Hierbij is een grote kans dat Wizards het formaat zal dicteren.
Een Invite Only toernooi bestaat nu ook al in de vorm van het huidige Player Championship (lees hier meer over hoe je je daarvoor kunt kwalificeren). Het is onduidelijk hoe Wizards de wijze van kwalificeren voor het Invite Only toernooi wil vormgeven, of hoeveel flexibiliteit lokale partners krijgen op de inrichting. Charly Traarbach & Rudy Meijer, organisatoren van de Dutch Open Series geven aan zeer enthousiast te zijn over de aangekondigde veranderingen. Zij tastten over de daadwerkelijke invulling ook nog in het duister, maar geven aan dat ze “hopen daar snel achter te komen”.

Als de huidige set-up van de DOS zou blijven voortbestaan, zou een vier om vier split in PT-invites mij het meest spannend lijken. Eén per kwartaal tijdens een Open op het DOS-weekend en vier voor het Player Championship. Naast deze PT-invites is het nog steeds mogelijk om een plek in de Pro Tour te bemachtigen door de Top 8 te halen op een Grand Prix.

MagicFest

De nieuwe naam voor een Grand Prix weekend is vanaf 2019 MagicFest. Voor de Nederlanders klinkt dit, zeker in oktober, enigzins Duits. Voor de Engelstalige landen is “Fest” echter wel een gebruikelijke afkorting voor “Festival”. Wizards wil benadrukken dat de evenementen, die drie of vier dagen duren, tegenwoordig veel meer bieden dan alleen het hoofdtoernooi. Het hoofdtoernooi blijft overigens nog steeds ‘Grand Prix’ heten. De nieuwe naam voor het weekend gaf wat hilariteit op Twitter. Saffron Olive, bekende content-creator voor MTGGoldfish, deelde het MagicFest schema voor 2019. Het Britse Magie Festival MagicFest benaderde hem met het verzoek een andere naam te kiezen, om verwarring te voorkomen.

Edin MagicFest

Het MagicFest schema voor 2019 ziet er als volgt uit:

GP Schedule 2019

Nederland ontvangt het MagicFest van 11-13 oktober in Utrecht. Het formaat is nog niet bekend gemaakt, maar gezien de timing, met een rotatie dit jaar op 5 oktober, zou het mij verbazen als het iets anders is dan Limited. Een kleine maand eerder kun je je Magic-hart ophalen bij onze zuiderburen. Ook voor het MagicFest in Gent is het formaat van de Grand Prix nog niet bekend. Wizards wil de formaten per kwartaal gaan bepalen, op basis van de trends en wensen binnen de community.

Kritiek op regio-koppeling

Wizards heeft aangegeven dat kwalificatie voor de PT via een Grand Prix vanaf 2019 gekoppeld gaat worden aan het continent waar de kwalificatie voor is verkregen. In 2019 zijn er twee PT’s in Europa, eind april in London en in juli in Barcelona. London is de laatste PT die nog gevuld wordt via de huidige PPTQ-structuur. Dit betekent dat voor de Grand Prix’s in Praag, Straatsburg, Kopenhagen en Londen er gekwalificeerd kan worden voor PT Barcelona. Voor de overige zes Europese Grand Prix’s zal gekwalificeerd worden voor de eerste Pro Tour van 2020.

Voor de Verenigde Staten is de regio-koppeling niet echt een probleem, het grootste deel van de Grand Prix’s en Pro Tours vindt plaats op het Noord-Amerikaans continent. Voor andere delen in de wereld zorgt deze koppeling voor flinke vertraging als een speler graag op professioneel niveau wil gaan deelnemen. Als een Europeaan zich kwalificeert voor de Pro Tour via Grand Prix Barcelona in juli 2019, laat deelname aan de Pro Tour minimaal zes maanden op zich wachten. Als in 2020 de eerste Europese Pro Tour pas later in het jaar plaatsvindt, wordt dit gat alleen maar groter. Europa is nog gezegend met twee Pro Tours per jaar; de (Zuid-Oost) Azië regio heeft er slechts één, Australië in december 2019. Hoe wordt omgegaan met Latijns Amerika is ook nog onduidelijk, maar de verwachting is dat zij bij Noord-Amerika kunnen aansluiten.

Het koppelen van de kwalificatie-regio aan de PT-regio is waarschijnlijk een middel van Wizards om de kosten voor vliegtickets in de hand te houden, maar de vraag is of dit (relatief) kleine voordeel opweegt tegen de nadelen voor de beleving van Magic in regio’s waar de spelers-populatie toch al kleiner is.

Op naar 2019!

Al met al zijn er zowel positieve als negatieve punten te benoemen in de beperkte informatie die nu bekend is voor 2019. De komende twee maanden zal er een hoop duidelijk worden. Laten we hopen dat het finale plaatje positief is voor de gehele Magic community, zowel in Nederland als wereldwijd! Iedereen in ieder geval veel succes gewenst in vooralsnog het laatste PPTQ seizoen!

Lees hier de complete aankondiging van Wizards over volgend jaar.
Organiseer je toernooien en wil je zelf je evenementen kunnen posten op de kalender en/of gebruik kunnen maken van de RSVP-functie? Neem contact op via events@untap.nl.

Geef een reactie