Algemeen

Untap.nl is een onafhankelijk hobbyproject om spelers van het verzamelkaartspel Magic: the Gathering te helpen in het vinden van toernooien, te informeren door middel van artikelen en met elkaar te laten communiceren via een berichtenplatform (forum). Het biedt een gratis platform aan winkels en andere organisatoren van Magic: the Gathering toernooien om hun evenementen te promoten en eventueel de inschrijvingen op die toernooien te managen. Untap.nl is op geen enkele wijze gelieerd met deze organisatoren. Eventuele opbrengsten gegenereerd door deze website zijn bedoeld om bij te dragen aan de kosten om deze website te onderhouden. Denk hierbij aan serverruimte, hosting, licenties, dataverkeer, ontwikkeling, etc.

Disclaimer

Untap.nl is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.

Er wordt tijd en geld besteed uit liefde voor het spel en de community. Hierbij wordt geprobeerd om iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Untap.nl is geen rechtspersoon en er is geen winstoogmerk.

Hoewel de informatie op de Untap.nl website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Untap.nl streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Untap.nl geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Untap.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Untap.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Untap.nl op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Untap.nl ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Untap.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Untap.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bob@untap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Untap.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of nieuwsbrieven/informatie van organisatoren die evenementen plaatsen op Untap.nl
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Untap.nl neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Untap.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Elk kwartaal worden alle inschrijvingen op evenementen in het voorgaande kwartaal verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Untap.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij het inschrijven voor evenementen via de Event Kalender wordt de door jouw opgegeven informatie gedeeld met de organisator. Door het delen van deze gegevens ga je akkoord met het verwerken van deze gegevens door de organisator. Untap.nl heeft geen zakelijke overeenkomst met deze organisatoren en draagt als natuurlijk persoon geen verantwoordelijkheid voor hoe zij deze gegevens verwerken. Mocht je vermoedens hebben dat organisatoren onzorgvuldig of in strijd met wetgeving jouw gegevens verwerken die ze hebben verkregen via Untap.nl, neem dan alsjeblieft contact op via bob@untap.nl.

De website maakt gebruik van de volgende onderdelen die website-data verwerken:

 • WordPress (registraties op de event kalender, gegevens van accounts van organisatoren) – https://nl.wordpress.org/about/privacy/
 • Google Drive (website backups) – https://updraftplus.com/faqs/privacy-policy-use-google-drive-app/ & https://cloud.google.com/security/gdpr/
 • Google Analytics (anonieme website statistieken) – https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/
 • DigitalOcean (server waar het forum op wordt gehost) – https://www.digitalocean.com/legal/gdpr/
 • Discourse (forum software) – https://talk.untap.nl/privacy
 • Mailgun (verwerking van forumberichten) – https://www.mailgun.com/gdpr

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Untap.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Untap.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bob@untap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Untap.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevensoverdracht gaat via SSL (een gecodeerde verbinding tussen de server en de bezoeker) en gegevens worden niet onbeveiligd opgeslagen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bob@untap.nl.